Newsletter Προγράμματος LIFE FALKON

Τεύχος #1 – Μάρτιος 2019

Τα πρώτα βήματα ενός Προγράμματος LIFE σε κίνηση

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Καλώς ήρθατε στο πρώτο ηλεκτρονικό newsletter του ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE FALKON για τη διατήρηση του Κιρκινεζιού στο βόρειο άκρο της περιοχής εξάπλωσής του. Δύο φορές τον χρόνο θα σας ενημερώνουμε για τις προσπάθειές μας που αφορούν την προστασία του Κιρκινεζιού στην Ελλάδα και την Ιταλία
Καλή ανάγνωση!

Η Ομάδα του Προγράμματος LIFE FALKON

Εγγραφή στο Newsletter μας

Τα πρώτα βήματα ενός Προγράμματος LIFE σε κίνηση

Η υλοποίηση του Προγράμματος LIFE για το Κιρκινέζι ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018. Συντονιστής του Προγράμματος είναι η TECLA (Εταιρεία για την τοπική και ευρωπαϊκή διαπεριφερειακή συνεργασία) από την Ιταλία, ενώ εταίροι είναι η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, το Πανεπιστήμιο του Μιλάνο, το Ιταλικό Ινστιτούτο Προστασίας και Ερευνας του Περιβάλλοντος (ISPRA), και την Ένωση Οργανισμών ALDA η οποία είναι και υπεύθυνη για τις δράσεις επικοινωνίας του προγράμματος. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Fondazione Cariplo, ενώ στοχεύει στην εφαρμογή της ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, ιδιαίτερα σε σχέση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών και την υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου Natura 2000. Είδος-στόχος του Προγράμματος είναι το Κιρκινέζι, ένα μικρό μεταναστευτικό γεράκι που αναπαράγεται κυρίως στις μεσογειακές χώρες. Ο πληθυσμός του είδους έχει υποστεί ραγδαία μείωση κατά τον περασμένο αιώνα, εξαιτίας των αλλαγών στις γεωργικές πρακτικές και της κλιματικής αλλαγής, γι’ αυτό και το Κιρκινέζι αποτελεί είδος προτεραιότητας για την ΕΕ λόγω της δυσμενούς κατάστασης διατήρησής του.

Γιατί άλλο ένα Πρόγραμμα LIFE για το Κιρκινέζι;

Δεδομένου ότι πρόκειται για είδος προτεραιότητας όσο αφορά τη διατήρησή του στην ΕΕ, κατά τις τελευταίες δεκαετίες υλοποιήθηκαν πολλά Προγράμματα LIFE με είδος-στόχο το Κιρκινέζι Falco naumanni. Τέτοιου είδους Προγράμματα έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, στοχεύοντας κυρίως στην εδραίωση των ισχυρότερων πληθυσμών του είδους αλλά και την επέκταση του εύρους εξάπλωσής τους. Με το Πρόγραμμα LIFE FALKON υιοθετούμε μια διαφορετική προσέγγιση και εστιάζουμε αντ’ αυτού στους πληθυσμούς που εντοπίζονται στο βόρειο άκρο του τρέχοντος εύρους εξάπλωσης του είδους. Σύμφωνα με εξειδικευμένα μοντέλα πρόβλεψης, η εν εξελίξει κλιματική αλλαγή αναμένεται να οδηγήσει στη συρρίκνωση του νότιου εύρους αναπαραγωγής του είδους και επέκτασή του προς τα βορειοανατολικά στο εγγύς μέλλον. Ως εκ τούτου, η περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου θα διαδραματίσει καίριο ρόλο σε κάθε μελλοντική επέκταση της εξάπλωσης του Κιρκινεζιού προς τον Βορρά, η οποία πιθανότατα θα ενεργοποιηθεί από τους πληθυσμούς που βρίσκονται στα όρια του βορειοανατολικού εύρους. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα αυτών των μικρών και απομονωμένων πληθυσμών επηρεάζεται αρνητικά τόσο από ενδογενείς (π.χ. μικρού μεγέθους πληθυσμοί) όσο και από εξωγενείς (π.χ. καταστροφή φωλιών) απειλές.
Το Πρόγραμμα LIFE Falkon στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του είδους στην κλιματική αλλαγή, βελτιώνοντας την κατάσταση διατήρησης των Ιταλικών και Ελληνικών πληθυσμών που αναπαράγονται στο βόρειο άκρο του εύρους κατανομής του Κιρκινεζιού στις δύο χώρες.

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΣΩΣΤΑ;!
Ας τα πούμε πιο αναλυτικά…

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι μας

  • Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πληθυσμού της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης έναντι των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης των ιταλικών και ελληνικών πληθυσμών που αναπαράγονται στο βορειοανατολικό εύρος εξάπλωσης του είδους.
  • Βελτίωση της ποιότητας του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε περιοχές εντατικής αγροτικής εκμετάλλευσης και εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000 στις περιοχές δράσης του Προγράμματος.
  • Δημιουργία ενός συλλογικού διεθνούς δικτύου για το Κιρκινέζι
  • Προώθηση της ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά στη διατήρηση του Κιρκινεζιού αλλά και της βιοποικιλότητας γενικότερα, με έμφαση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
  • Εξασφάλιση μιας ακριβούς εκτίμησης της κατάστασης διατήρησης των αναπαραγόμενων πληθυσμών, που θεωρούνται κρίσιμοι για την επίτευξη της επέκτασης του εύρους αναπαραγωγής τους είδους σε βορειότερες περιοχές.

Τι θα κάνουμε

  • Κατασκευή και εγκατάσταση τεχνητών φωλιών και συγκροτημάτων φωλεοποίησης, με σκοπό τη διευκόλυνση της επέκτασης των περιοχών που φιλοξενούν αναπαραγωγικές αποικίες του Κιρκινεζιού στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ενδυνάμωσης του πληθυσμού.
  • Εφαρμογή δράσεων επικοινωνίας απευθυνόμενες σε βασικές ομάδες-στόχους (αρχιτέκτονες, τοπογράφους, αγρότες) αλλά και σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.
  • Ανταλλαγή εμπειριών με εμπειρογνώμονες σε θέματα διατήρησης του Κιρκινεζιού και με δικαιούχους προηγούμενων Προγραμμάτων LIFE για το είδος.
  • Οργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης για το ευρύ κοινό.
  • Δημιουργία τυποποιημένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης στα οποία θα συμπεριλαμβάνεται χαρτογράφηση των θέσεων αναπαραγωγής και χάρτες αξιολόγησης καταλληλότητας φωλεοποίησης και τροφοληψίας του είδους στις περιοχές του Προγράμματος.

Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες στα μέσα επικοινωνίας του Προγράμματος LIFE FALKON
και ακολουθήστε τις δράσεις μας για το Κιρκινέζι!

Γραφτείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε νέα μας

Εγγραφή στο Newsletter

ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ

Πρώτη συνάντηση του Προγράμματος LIFE Falkon - 12/10/2018

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 η Οργάνωση TECLA, ως Συντονιστής του Προγράμματος LIFE Falcon, διοργάνωσε την πρώτη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ozzano dell' Emilia (Μπολόνια), στις εγκαταστάσεις του Ιταλικού Ινστιτούτου για την Έρευνα και την Προστασία του Περιβάλλοντος (Italian National Institute for Environmental Protection and Research - ISPRA).

Το Κιρκινέζι κύριο θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της SOM 14/10/2018

Στις 14 Οκτωβρίου 2018 στην πόλη Mirandola της Ιταλίας, εκπρόσωποι από το Πανεπιστημίου του Μιλάνο (UMIL) και της ISPRA (εταίροι του Προγράμματος LIFE FALKON) συμμετείχαν στην ετήσια συνάντηση του Ορνιθολογικού Σταθμού της Μοδένα SOM.

Ενημερωθείτε για τις επιπτώσεις της κατεδάφισης κτιρίων στην Κοιλάδα του Πάδου (Ιταλία) στον πληθυσμό του Κιρκινεζιού

Στις 14 Οκτωβρίου 2018, μια ομάδα του Πανεπιστημίου του Μιλάνο - UMIL (εταίρος του Προγράμματος LIFE FALKON) επισκέφθηκε τις περιοχές μελέτης του Προγράμματος που βρίσκονται στους Δήμους Poggio Rusco (Mantova) και Mirandola (Modena) στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η ομάδα ανακάλυψε ότι μερικά από τα κτίρια, τα οποία στο παρελθόν φιλοξενούσαν 2-4 ζευγάρια Κιρκινεζιών, κατεδαφίστηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

2η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νέων Ορνιθολόγων (26-28/10/2018)

Στις 26-28 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο (Ιταλία) η 2η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νέων Ορνιθολόγων χάρη στη συνεργασία του Ιταλικού Κέντρου Ορνιθολογικών Μελετών (CISO), του Οργανισμού Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON), της Ομάδας Ορνιθολογικών Μελετών του Piemonte «F.A. Bonelli» ONLUS (GPSO), του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και Βιολογίας Συστημάτων του Πανεπιστημίου του Τορίνο (DBIOS) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορνιθολόγων (EOU).

Συνάντηση των νέων Προγραμμάτων LIFE-ΦΥΣΗ (2017) στις Βρυξέλλες (8-9/11/2018)

Φωτογραφία: Homeotech
Εκπρόσωποι του συντονιστή εταίρου του Προγράμματος LIFE FALKON συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση των Προγραμμάτων LIFE της ΕΕ που ανήκουν στους τομείς προτεραιότητας Φύση & Βιοποικιλότητα (Nature and Biodiversity) και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση (Environmental Governance and Information - GIE) η οποία έλαβε χώρα στις 8-9 Νοεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες. Στόχος της συνάντησης ήταν να παράσχει στους δικαιούχους μια γενική εικόνα των σχετικών θεμάτων πολιτικής.

Καινούργιες τεχνητές φωλιές για το Κιρκινέζι στη Μπολόνια

Η αποικία Κιρκινεζιού που βρίσκεται στον Δήμο της Baricella (Μπολόνια, Ιταλία) είναι μία από τις μεγαλύτερες σε ολόκληρη την Κοιλάδα του Πάδου, καθώς το 2018 φιλοξενούσε 8-12 ζευγάρια. Το Πρόγραμμα LIFE FALKON είναι έτοιμο να εγκαταστήσει κάποιες φωλιές στην περιοχή για την προστασία του είδους.

ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ!

Ενδιαφερόμαστε για τη φύση, όπως και η ΕΕ

Παρακολουθείστε το βίντεο και πατήστε εδώ για να ανακαλύψετε περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο Natura 2000 της ΕΕ, το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στην Ευρώπη… «γιατί δεν υπάρχει μέλλον, εάν καταστρέψουμε τη φύση»!
Φωτογραφία: Javier Milla

Διατήρηση των πουλιών: καλή συμπεριφορά και κατάλληλες τοποθεσίες

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. Οι περιοχές αυτές αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας, καθώς: α) φιλοξενούν σημαντικούς πληθυσμούς ειδών απειλούμενων σε διεθνές ή τοπικό επίπεδο, ενδημικά είδη ή αποικίες ειδών και β) αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα περιοχών με υψηλή ποικιλότητα ορνιθοπανίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.lifefalkon.eu
ή επικοινωνήστε με τη Συντονίστρια του Προγράμματος, κα Laura Lentini (e-mail l.lentini@tecla.org)
Το newsletter έχει παραχθεί με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Fondazione Cariplo. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ομάδας του Προγράμματος LIFE FALKON και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ιδρύματος Fondazione Cariplo.
Ορίστε την προτιμώμενη γλώσσα: English - Italiano - Ελληνικά

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of