Πρώτη συνάντηση του Προγράμματος LIFE για το Κιρκινέζι (12/10/2018)

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 η Οργάνωση TECLA, ως Συντονιστής του Προγράμματος LIFE για το Κιρκινέζι, διοργάνωσε την πρώτη συνάντηση του Προγράμματος, η οποία έλαβε χώρα στο Ozzano dell’ Emilia (Μπολόνια) στις εγκαταστάσεις του Ιταλικού Ινστιτούτου για την Έρευνα και την Προστασία του Περιβάλλοντος (Italian National Institute for Environmental Protection and Research – ISPRA). Στο πλαίσιο της συνάντησης διορίστηκε επίσημα η Διευθύνουσα Επιτροπή του Προγράμματος και δόθηκαν στους εταίρους (ISPRA, UNIMI, ALDA, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία) τεχνικές και οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές, ενώ έγινε συζήτηση γύρω από τεχνικά ζητήματα σχετικά με τις δράσεις και τον προγραμματισμό του Προγράμματος.

12 Οκτωβρίου 2018

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of