ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εύρος εξάπλωσης του Κιρκινεζιού Falco naumanni στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου μετατοπίζεται προς τα βόρεια εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής. Το Πρόγραμμα LIFE για το Κιρκινέζι ενισχύει την ανθεκτικότητα του είδους στις αλλαγές αυτές, βελτιώνοντας την κατάσταση διατήρησης των πληθυσμών στο βορειοανατολικό άκρο του εύρους εξάπλωσης του είδους στην Ιταλία και την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα θα αυξήσει τις δυνατότητες φωλεοποίησης του Κιρκινεζιού, μέσω τοποθέτησης τεχνητών φωλιών και κατασκευής συγκροτημάτων φωλιών, θα προωθήσει ορθές πρακτικές στην αγροτική ανάπτυξη και στην ανακαίνιση οικοδομημάτων και θα δημιουργήσει ένα δίκτυο ειδικών επιστημόνων που θα επικεντρώνεται σε πληθυσμούς κρίσιμους για την επέκταση του εύρους κατανομής του είδους προς τον Βορρά.

Read more

ΝΕΑ του Προγράμματος LIFE FALKON

Show all

Προσεχείς εκδηλώσεις

23 Οκτωβρίου 2021

Official Opening: the Nesting Tower of Mirandola (MO)

  Via Montirone - Valli del Mortizzuolo - Mirandola -Stazione Ornitologica S.O.M.

22 Οκτωβρίου 2021

LIFE FALKON presentation to citizens – Poggio Rusco (MN)

  Poggio Rusco (MN) - Biblioteca Comunale ore 21:00

22 Οκτωβρίου 2021

Official opening of the nesting towers at Poggio Rusco (MN)

  Poggio Rusco (MN) - Torrette di Via Stoppiaro e Via Bagna

1 Οκτωβρίου 2021

LIFE FALKON congress day at CNR area of Milan

  Area della Ricerca di Milano 1, via Corti 12, Milano (Città Studi)

Show all

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Φωτογραφίες

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of