ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εύρος εξάπλωσης του Κιρκινεζιού Falco naumanni στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου μετατοπίζεται προς τα βόρεια εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής. Το Πρόγραμμα LIFE για το Κιρκινέζι ενισχύει την ανθεκτικότητα του είδους στις αλλαγές αυτές, βελτιώνοντας την κατάσταση διατήρησης των πληθυσμών στο βορειοανατολικό άκρο του εύρους εξάπλωσης του είδους στην Ιταλία και την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα θα αυξήσει τις δυνατότητες φωλεοποίησης του Κιρκινεζιού, μέσω τοποθέτησης τεχνητών φωλιών και κατασκευής συγκροτημάτων φωλιών, θα προωθήσει ορθές πρακτικές στην αγροτική ανάπτυξη και στην ανακαίνιση οικοδομημάτων και θα δημιουργήσει ένα δίκτυο ειδικών επιστημόνων που θα επικεντρώνεται σε πληθυσμούς κρίσιμους για την επέκταση του εύρους κατανομής του είδους προς τον Βορρά.

Read more

ΝΕΑ του Προγράμματος LIFE FALKON

Show all

Upcoming Events

Show all

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Φωτογραφίες

+ 7

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of