ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE17 NAT/IT/000586
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/07/2018 – 31/12/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.652.269,00 €
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ E.E. 1.103.064,00 €
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ελλάδα: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο

Ιταλία: Λομβαρδία, Εμίλια-Ρομάνια, Λάτσιο

Γαλλία: Αλσατία

 

Alsace (France), Eastern Macedonia & Thrace (Greece), Epirus (Greece), Northern Aegean (Greece), Lombardia (Italy) Emilia-Romagna (Italy), Lazio (Italy)

 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Το Κιρκινέζι Falco naumanni είναι ένα ημερόβιο γεράκι που αποτελεί είδος προτεραιότητας για την Ευρώπη, όπου το μεγαλύτερο μέρος του αναπαραγωγικού του πληθυσμού του βρίσκεται στην περιοχή της Μεσογείου. Ο πληθυσμός του είδους υπέστη ραγδαία μείωση κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα. Εκτιμήσεις καταλληλότητας ενδιαιτήματος με χρήση ψηφιακών μοντέλων προσομοίωσης, έχουν δείξει πως η εν εξελίξει κλιματική αλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε συρρίκνωση του εύρους εξάπλωσης του Κιρκινεζιού στις νοτιότερες περιοχές, με ταυτόχρονη επέκτασή του προς τα βορειοανατολικά. Ως εκ τούτου, η περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να διαδραματίσει καίριο ρόλο σε κάθε μελλοντική εξάπλωση του είδους προς τον Βορρά, καθώς αυτή πιθανότατα θα ξεκινήσει από τους πληθυσμούς οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στα Βορειοανατολικά όρια του εύρους κατανομής του είδους. Ωστόσο, η διατήρηση αυτών των μικρών και απομονωμένων πληθυσμών επηρεάζεται επί του παρόντος αρνητικά τόσο από ενδογενείς (π.χ. μικρού μεγέθους πληθυσμιακές ομάδες) όσο και από εξωγενείς (π.χ. υποβάθμιση χώρων φωλεοποίησης) παράγοντες.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το Πρόγραμμα LIFE για το Κιρκινέζι  στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πληθυσμού της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Κλιματική Αλλαγή, βελτιώνοντας την κατάσταση διατήρησης των Ιταλικών και Ελληνικών πληθυσμών οι οποίοι αναπαράγονται στο βόρειο άκρο του εύρους κατανομής του είδους στις δύο χώρες.

Ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι οι παρακάτω:

 • Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πληθυσμού της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στις επιδράσεις της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ιταλικών και ελληνικών πληθυσμών οι οποίοι αναπαράγονται στο βορειοανατολικό εύρος εξάπλωσης του είδους.
 • Η βελτίωση της ποιότητας του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε περιοχές εντατικής αγροτικής εκμετάλλευσης και εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000, στις περιοχές δράσης του Προγράμματος.
 • Η δημιουργία ενός συλλογικού διεθνούς δικτύου το οποίο θα αποσκοπεί στην προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά στη διατήρηση τόσο του είδους όσο και της βιοποικιλότητας γενικότερα, με έμφαση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 • Η εξασφάλιση μιας ακριβούς εκτίμησης της κατάστασης διατήρησης των αναπαραγόμενων πληθυσμών οι οποίοι θεωρούνται κρίσιμοι για την επίτευξη επέκτασης του εύρους αναπαραγωγής του είδους σε βορειότερες περιοχές.

Το Πρόγραμμα εργάζεται άμεσα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά, στοχεύοντας στη διατήρηση ενός είδους προτεραιότητας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Η παροχή ασφαλών και βιώσιμων τεχνητών θέσεων φωλεοποίησης για τους πληθυσμούς του είδους, που βρίσκονται σε περιοχές κρίσιμες για τη μελλοντική εξάπλωση του εύρους κατανομής του Κιρκινεζιού, ως αντισταθμιστικό μέτρο των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.
 • Κατάληψη των τεχνητών φωλιών, σε ποσοστό 40% του παρόντος αριθμού αναπαραγόμενων ζευγαριών σε κάθε περιοχή δράσης, έως το τέλος του Προγράμματος.
 • Αποίκηση τουλάχιστον τεσσάρων από τους πέντε πύργους φωλεοποίησης και τουλάχιστον ενός συγκροτήματος φωλιών σε κάθε μία από τις υπόλοιπες τρεις περιοχές του Προγράμματος, εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του
 • Ευαισθητοποίηση τουλάχιστον 300 άμεσα εμπλεκόμενων χρηστών γης για τη σημασία της γεωργικής βιοποικιλότητας και τις ορθές πρακτικές διατήρησης για το Κιρκινέζι μέσω i) Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και ii) ανάπτυξης ορθών πρακτικών, νομικών περιορισμών και τεχνικών λύσεων στον τομέα της ανοικοδόμησης και της συντήρησης κτιρίων.
 • Ίδρυση ενός δικτύου με ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες στη διατήρηση του Κιρκινεζιού στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων.
 • Ευαισθητοποίηση περισσότερων από 13.000 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων τοπικών κοινοτήτων, μαθητών και τουριστών, σχετικά με το Κιρκινέζι και με θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας.
 • Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων διαφορετικών πληθυσμών Κιρκινεζιού που βρίσκονται στα βορειοανατολικά όρια του εύρους εξάπλωσης, οι οποίοι θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την εξάπλωση του εύρους κατανομής του είδους στα βόρεια.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

ΣΧΕΤΙΚH ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • Προστασία της Φύσης και της Βιοποικιλότητας
 • Οδηγία 79/409 – «Περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (02/04/1979)

 

ΕΙΔΗ-ΣΤΟΧΟΣ

Κιρκινέζι Falco naumanni

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000
ΖΕΠ GR1130010 ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ – ΙΣΜΑΡΙΔΑ – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ
ΖΕΠ GR4110006 ΛΗΜΝΟΣ: ΛΙΜΝΕΣ ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΑΛΥΚΗ, ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΕΛΟΣ ΔΙΑΠΟΡΙ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΦΑΚΟΣ, ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΓΙΤΣΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΤΕΣ ΚΟΜΠΙΟΚΑΣΤΡΙΑ, ΤΗΓΑΝΙ, ΚΑΡΚΑΛΑΣ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΚΣ GR4110001 ΛΗΜΝΟΣ: ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ – ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΚΣ GR2130005 ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ CNR-IRSA National Research Council – Water Research Institute
ΕΤΑΙΡΟΙ Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Ελλάδα
Association des Agences de la Démocratie Locale (ALDA), Γαλλία
Πανεπιστήμιο του Μιλάνο, Ιταλία
Ιταλικό Ινστιτούτο Προστασίας και Ερευνας του Περιβάλλοντος (ISPRA), Ιταλία

 

 

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of