Στόχοι και Περιοχές Προγράμματος

ΣΚΟΠΟΣ

Το Πρόγραμμα LIFE για το Κιρκινέζι  στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πληθυσμού της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Κλιματική Αλλαγή, βελτιώνοντας την κατάσταση διατήρησης των Ιταλικών και Ελληνικών πληθυσμών οι οποίοι αναπαράγονται στο βόρειο άκρο του εύρους κατανομής του είδους στις δύο χώρες.

Ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι οι παρακάτω:

  • Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πληθυσμού της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στις επιδράσεις της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ιταλικών και ελληνικών πληθυσμών οι οποίοι αναπαράγονται στο βορειοανατολικό εύρος εξάπλωσης του είδους.
  • Η βελτίωση της ποιότητας του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας σε περιοχές εντατικής αγροτικής εκμετάλλευσης και εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000, στις περιοχές δράσης του Προγράμματος.
  • Η δημιουργία ενός συλλογικού διεθνούς δικτύου το οποίο θα αποσκοπεί στην προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά στη διατήρηση τόσο του είδους όσο και της βιοποικιλότητας γενικότερα, με έμφαση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
  • Η εξασφάλιση μιας ακριβούς εκτίμησης της κατάστασης διατήρησης των αναπαραγόμενων πληθυσμών οι οποίοι θεωρούνται κρίσιμοι για την επίτευξη επέκτασης του εύρους αναπαραγωγής του είδους σε βορειότερες περιοχές.

Το Πρόγραμμα εργάζεται άμεσα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά, στοχεύοντας στη διατήρηση ενός είδους προτεραιότητας.

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000

ZPS IT4040014 VALLI MIRANDOLESI, ΙΤΑΛΙΑ
ZPS IT4060008 VALLI DEL MEZZANO, ΙΤΑΛΙΑ
ZPS IT4050023 BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO, ΙΤΑΛΙΑ
ΖΕΠ GR1130010 ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ – ΙΣΜΑΡΙΔΑ – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ
ΖΕΠ GR4110006 ΛΗΜΝΟΣ: ΛΙΜΝΕΣ ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΑΛΥΚΗ, ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΕΛΟΣ ΔΙΑΠΟΡΙ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΦΑΚΟΣ, ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΓΙΤΣΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΤΕΣ ΚΟΜΠΙΟΚΑΣΤΡΙΑ, ΤΗΓΑΝΙ, ΚΑΡΚΑΛΑΣ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΚΣ GR4110001 ΛΗΜΝΟΣ: ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ – ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΚΣ GR2130005 ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of