Απειλές

Falco naumanni NikosKoutras ORNITHOLOGIKI

  • Η μείωση των κατάλληλων τόπων κυνηγιού στις περιοχές φωλιάσματος. Οφείλεται στην αστικοποίηση και την εντατικοποίηση της γεωργίας που οδηγούν στη μείωση της διαθέσιμης λείας, αλλά και στην άρδευση, τις φυτείες δασών και την κατασκευή φραγμάτων.
  • Η μείωση των κατάλληλων τόπων κυνηγιού στις περιοχές διαχείμασης. Οφείλεται στην ερημοποίηση, την κατασκευή φραγμάτων και τη μείωση της λείας εξαιτίας τής χρήσης εντομοκτόνων, της υπερβόσκησης και της καταστροφής των λιβαδιών.
  • Η χρήση εντομοκτόνων που έχει σημαντική επίδραση στην αφθονία των εντομων σε όλη την περιοχή της επικράτειας του είδους – επιδρώντας έτσι έμμεσα στο ίδιο το Κιρκινέζι
  • Η επισκευή ή κατεδάφιση των παλιών κτιρίων που οδηγούν στην απώλεια των σημείων φωλιάσματος
  • Ο ανταγωνισμός με άλλα είδη, όπως για παράδειγμα οι Κουρούνες, για τις κατάλληλες θέσεις φωλιάσματος
  • Οι άμεσες απώλειες: σε ορισμένες χώρες σημειώνονται ακόμη και σήμερα απώλειες από τη λαθροθηρία, την αιχμαλωσία ατόμων για πώληση και τη συλλογή αβγών.

Falco naumanni NikosKoutras ORNITHOLOGIKI

  • Η μείωση των κατάλληλων τόπων κυνηγιού στις περιοχές φωλιάσματος. Οφείλεται στην αστικοποίηση και την εντατικοποίηση της γεωργίας που οδηγούν στη μείωση της διαθέσιμης λείας, αλλά και στην άρδευση, τις φυτείες δασών και την κατασκευή φραγμάτων.
  • Η μείωση των κατάλληλων τόπων κυνηγιού στις περιοχές διαχείμασης. Οφείλεται στην ερημοποίηση, την κατασκευή φραγμάτων και τη μείωση της λείας εξαιτίας τής χρήσης εντομοκτόνων, της υπερβόσκησης και της καταστροφής των λιβαδιών.
  • Η χρήση εντομοκτόνων που έχει σημαντική επίδραση στην αφθονία των εντομων σε όλη την περιοχή της επικράτειας του είδους – επιδρώντας έτσι έμμεσα στο ίδιο το Κιρκινέζι
  • Η επισκευή ή κατεδάφιση των παλιών κτιρίων που οδηγούν στην απώλεια των σημείων φωλιάσματος
  • Ο ανταγωνισμός με άλλα είδη, όπως για παράδειγμα οι Κουρούνες, για τις κατάλληλες θέσεις φωλιάσματος
  • Οι άμεσες απώλειες: σε ορισμένες χώρες σημειώνονται ακόμη και σήμερα απώλειες από τη λαθροθηρία, την αιχμαλωσία ατόμων για πώληση και τη συλλογή αβγών.

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of