Σχετικές Πληροφορίες

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Το Κιρκινέζι (Falco naumanni) είναι ένα ημερόβιο γεράκι που αποτελεί είδος προτεραιότητας για την Ευρώπη, όπου το μεγαλύτερο μέρος του αναπαραγωγικού του πληθυσμού του βρίσκεται στην περιοχή της Μεσογείου. Ο πληθυσμός του είδους υπέστη ραγδαία μείωση κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα. Εκτιμήσεις καταλληλότητας ενδιαιτήματος με χρήση ψηφιακών μοντέλων προσομοίωσης, έχουν δείξει πως η εν εξελίξει κλιματική αλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε συρρίκνωση του εύρους εξάπλωσης του Κιρκινεζιού στις νοτιότερες περιοχές, με ταυτόχρονη επέκτασή του προς τα βορειοανατολικά. Ως εκ τούτου, η περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να διαδραματίσει καίριο ρόλο σε κάθε μελλοντική εξάπλωση του είδους προς τον Βορρά, καθώς αυτή πιθανότατα θα ξεκινήσει από τους πληθυσμούς οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στα Βορειοανατολικά όρια του εύρους κατανομής του είδους. Ωστόσο, η διατήρηση αυτών των μικρών και απομονωμένων πληθυσμών επηρεάζεται επί του παρόντος αρνητικά τόσο από ενδογενείς (π.χ. μικρού μεγέθους πληθυσμιακές ομάδες) όσο και από εξωγενείς (π.χ. υποβάθμιση χώρων φωλεοποίησης) παράγοντες.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE17 NAT/IT/000586
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/07/2018 – 31/12/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1,652,269.00 €
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ E.E. 1,103,064.00 €
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ελλάδα: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο

Ιταλία: Λομβαρδία, Εμίλια-Ρομάνια, Λάτσιο

Γαλλία: Αλσατία

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ CNR-IRSA National Research Council – Water Research Institute
ΕΤΑΙΡΟΙ Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Ελλάδα
Association des Agences de la Démocratie Locale, Γαλλία
Πανεπιστήμιο του Μιλάνο, Ιταλία
Ιταλικό Ινστιτούτο Προστασίας και Έρευνας του Περιβάλλοντος (ISPRA), Ιταλία

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

ΣΧΕΤΙΚH ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  • Προστασία της Φύσης και της Βιοποικιλότητας
  • Οδηγία 79/409 – «Περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (02/04/1979)

ΕΙΔΗ-ΣΤΟΧΟΣ

  • Κιρκινέζι (Falco naumanni)

 

 

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of