“Εγχειριδίου για τη δυνατότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής”

Τους τελευταίους μήνες, η ομάδα του LIFE FALKON έχει ασχοληθεί με τη σύνταξη του “Εγχειριδίου για τη δυνατότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής”.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παραδοτέο, το οποίο συγκεντρώνει πολύτιμες πληροφορίες για τη διατήρηση του είδους. 

Το εγχειρίδιο περιέχει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με το Κιρκινέζι, πριν αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία του είδους. Περιλαμβάνει προτασεις και μεθοδολογία για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τις τεχνικές παρακολούθησης μέχρι τις ιδανικές διαστάσεις των τεχνητών φωλιών και την χρήση καλών πρακτικών στη γεωργία. 

Μια σύνοψη της γνώσης και πληροφορίας  που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια των ετών του έργου, γίνεται τώρα διαθέσιμη σε όλους!

Σύνδεσμος: HANDBOOK TRANSFERABILITY_final

30 Νοεμβρίου 2023

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of