Ενημερωθείτε για τις επιπτώσεις της κατεδάφισης κτιρίων στην Κοιλάδα του Πάδου (Ιταλία) στον πληθυσμό του Κιρκινεζιού

Στις 14 Οκτωβρίου του 2018, η ομάδα του Πανεπιστημίου του Μιλάνο – UMIL (εταίρος του Προγράμματος LIFE FALKON) επισκέφθηκε τις περιοχές μελέτης στους Δήμους Poggio Rusco (Mantova) και Mirandola (Modena) στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η ομάδα ανακάλυψε ότι μερικά από τα κτίρια, τα οποία στο παρελθόν φιλοξενούσαν 2-4 ζευγάρια Κιρκινεζιών, κατεδαφίστηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή του Προγράμματος LIFE FALKON, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συνεχιζόμενη κατεδάφιση αγροτικών κτιρίων, επιδοτούμενη από τις δημόσιες επιχορηγήσεις για την αποκατάσταση των κτιρίων που καταστράφηκαν από το σεισμό, αποτελεί την κύρια απειλή για τον τοπικό πληθυσμό του Κιρκινεζιού. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επιτόπιας έρευνας της Ομάδας του Προγράμματος (Ιούλιος 2018) τα κτίρια εξακολουθούσαν να υφίστανται. Τα περισσότερα κτίρια στην αγροτική περιοχή της Κοιλάδας του Πάδου εγκαταλείφθηκαν πριν από δεκαετίες, αλλά το 2012 κρίθηκε αναγκαία η κατεδάφιση τους για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας του σεισμού που έπληξε την περιοχή. Μετά από καθυστερήσεις χρόνων, τώρα ένα δημόσιο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα προωθεί την κατεδάφιση των κατεστραμμένων κτιρίων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρουσία των Κιρκινεζιών στην περιοχή.

Στις 14 Ιανουαρίου του 2019 οι τοπικοί συνεργάτες του LIFE FALKON ανέφεραν την κατεδάφιση άλλου ενός κτιρίου, το οποίο το καλοκαίρι του 2018 φιλοξενούσε 2 ζευγάρια.

Πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις κτιρίων εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό η Ομάδα του LIFE FALKON έχει ως πρωταρχικό στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών θέσεων φωλεοποίησης του Κιρκινεζιού από παρόμοια περιστατικά.

 

14 Ιανουαρίου 2019

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of