Μεταφορά μικρών Κιρκινεζιών στον πύργο φωλεοποίησης «Matteo Griggio»

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, το Πρόγραμμα LIFE FALKON μετέφερε 30 μικρά Κιρκινέζια από την περιοχή της Matera στην Ιταλία στον πύργο φωλεοποίησης «Matteo Griggio» που βρίσκεται στην περιοχή Baricella της Μπολόνια.

Αυτή η μεταφορά, που προβλέπεται από το Σχέδιο Δράσης διατήρησης του Προγράμματος, δεν στοχεύει στην επανεποίκηση του είδους στην κοιλάδα του Πάδου, αλλά στην ενθάρρυνση και επιτάχυνση του αποικισμού των πύργων φωλεοποίησης που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE Falkon και στην αύξηση του ποσοστού των αποικιών που έχουν εγκατασταθεί σε «σταθερά» κτίρια και σε ασφαλείς θέσεις.

Η μεταφορά των μικρών, τα οποία γεννήθηκαν σε αιχμαλωσία, έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας με αυτοκίνητο, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη άνεση και ασφάλεια στους μικρούς ταξιδιώτες! Με το πρώτο φως, η ομάδα του LIFE FALKON αποτελούμενη από μέλη του προσωπικού του ISPRA, του UMI και του CNR μετέφερε τους νεοσσούς στις νέες φωλιές τους.

Επίσης, η ομάδα του Προγράμματος τοποθέτησε κάμερες παρακολούθησης στις φωλιές για να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των μικρών Κιρκινεζιών και την αλληλεπίδρασή τους με τον υπόλοιπο φυσικό πληθυσμό του είδους.

Μάλιστα, λίγες ημέρες μετά την άφιξη των νεοσσών, η παρουσία τους σε συνδυασμό με την παρουσία των δυο ενήλικων Κιρκινεζιών που μεταφέρθηκαν από το Κέντρο Περίθαλψης Άγριας Ζωής του Bitetto (Μπάρι), σε ειδικό χώρο δίπλα από τον πύργο, καθώς δεν είναι σε θέση να πετούν, προσέλκυσε τα πρώτα Κιρκινέζια της περιοχής, τα οποία άρχισαν να επισκέπτονται συχνά τον πύργο.

Το πρώτο νεαρό Κιρκινέζι εγκατέλειψε τον πύργο και πέταξε στην Κοιλάδα του Πάδου στις 14 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν και τα υπόλοιπα. Μετά τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις, τα νεαρά Κιρκινέζια συνέχισαν να επισκέπτονται τακτικά τον πύργο για να τρέφονται.

Η προσαρμογή των νεαρών Κικρινεζιών που γεννήθηκαν σε αιχμαλωσία στο νέο τους «σπίτι» μας δίνει την ελπίδα ότι σύντομα θα δημιουργηθεί μια καινούργια αποικία Κιρκινεζιών σε αυτόν τον υπέροχο πύργο. Το Πρόγραμμα LIFE FALKON εύχεται ένα ασφαλές ταξίδι στους πρώτους κατοίκους του πύργου!

 

2 Αυγούστου 2021

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of