Αποικήθηκαν οι πρώτες τεχνητές φωλιές και οι πύργοι φωλεοποίησης της κοιλάδας του Πάδου

Με τον ερχομό της άνοιξης, τα Κιρκινέζια επέστρεψαν στην κοιλάδα του Πάδου και βρήκαν 310 νέες και ασφαλείς θέσεις φωλεοποίησης, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE FALKON.

Τα Κιρκινέζια της Κοιλάδας του Πάδου φωλιάζουν συνήθως σε παλιά κτήρια, με αποτέλεσμα η κατεδάφιση ή η ανακαίνισή τους να απειλεί άμεσα τον πληθυσμό της περιοχής.

Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, η ομάδα του Προγράμματος, τοποθέτησε το περασμένο φθινόπωρο 200 τεχνητές φωλιές σε διάφορα σημεία μεταξύ των επαρχιών Mantua, Modena, Bologna και Ferrara, ενώ κατασκεύασε και πέντε πύργους φωλεοποίησης με συνολικά 110 θέσεις φωλιάσματος.

Καθώς είναι γνωστό ότι τα Κιρκινέζια χρειάζονται 1-2 χρόνια για να εξοικειωθούν με νέες κατασκευές στην επικράτειά τους, αναμέναμε ότι οι νέες θέσεις φωλιάσματος θα είχαν χαμηλό ποσοστό πληρότητας. Ωστόσο, ήδη από το 2021, τουλάχιστον τέσσερα ζευγάρια Κιρκινεζιών αποίκησαν τις τεχνητές φωλιές, μεγαλώνοντας έναν ή περισσότερους νεοσσούς. Στην πραγματικότητα δεν ήταν οι μόνοι γενναίοι πρωτοπόροι, καθώς οι τεχνητές φωλιές του Προγράμματος χρησιμοποιηθήκαν και από αλλά προστατευόμενα είδη της Κοιλάδας του Πάδου, όπως Κίσσες και Κουκουβάγιες.

Η ομάδα του Προγράμματος LIFE FALKON συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις αυτού του πρώτου οικισμού Κιρκινεζιών, βοηθώντας τους μικρούς μας φίλους να βρουν ασφαλή «σπίτια» για να μεγαλώσουν τα μικρά τους.

 

30 Αυγούστου 2021

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of