Το Πρόγραμμα LIFE FALKON στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διατήρηση του Κιρκινεζιού

Μεταξύ 29 Ιουνίου και 2 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το 8o Διεθνές Συνέδριο για τη Διατήρηση του Κιρκινεζιού, υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Αειφορίας της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Extremadura στην Ιταλία.

Ο κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδείξει τα Προγράμματα, τις πρωτοβουλίες και τις έρευνες που εστιάζουν στο πρόβλημα της διατήρησης του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε ολόκληρο το εύρος εξάπλωσής του.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη διατήρηση του Κιρκινεζιού, αναλύοντας τις βασικές πτυχές της βιολογίας, της κατάστασης και των δράσεων διατήρησης που υλοποιούνται σε όλο το εύρος της εξάπλωσής του. Το συνέδριο φιλοξένησε πάνω από 50 θεματικές ενότητες, συμπεριλαμβανομένων ομιλιών, παρουσιάσεων πόστερ και σύντομων βίντεο και είχε πάνω από 200 συμμετέχοντες.

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, το επίκεντρο ήταν η κατάσταση διατήρησης του Κιρκινεζιού στην Ευρώπη. Έτσι, ο Michelangelo Morganti, Επικεφαλής του Προγράμματος από το CNR-IRSA, παρουσίασε τους γενικούς στόχους του Προγράμματος LIFE FALKON, ενώ ο Νίκος Τσιόπελας, Συντονιστής του Προγράμματος για την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, παρουσίασε τα αποτελέσματα της παρακολούθησης του είδους μεταξύ 2018-2021 στην Ελλάδα και τη βόρεια Ιταλία.

Κατά τη δεύτερη ημέρα, ο Diego Rubolini (UMIL) και η Jennifer Morinay (ISPRA) παρουσίασαν τα αρχικά αποτελέσματα που σημείωσε το Πρόγραμμα LIFE FALKON στις προκαταρκτικές του δράσεις (Δράσεις A) σχετικά με τη γενετική και την οικολογία μετακίνησης του είδους. Επιπλέον, τρεις φοιτητές που πραγματοποίησαν τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές τους διατριβές στο πλαίσιο Προγράμματος LIFE FALKON παρουσίασαν τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Οι δύο τελευταίες ημέρες του συνεδρίου ήταν κυρίως αφιερωμένες στην παρουσίαση πρωτοβουλιών διατήρησης αφιερωμένων στο Κιρκινέζι, με ειδική αναφορά στις εξαιρετικές δράσεις που υλοποίησε το Πρόγραμμα LIFE ZEPAURBAN στη δυτική Ισπανία.

Καθώς στο σεμινάριο συμμετείχαν τόσο εμπειρογνώμονες σε θέματα διατήρησης όσο και ακαδημαϊκοί, ήταν μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να προωθηθούν και να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των Προγραμμάτων και να διαδοθεί η ανάγκη διατήρησης του Κιρκινεζιού τα επόμενα χρόνια.

***

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE Zepa Urban που συντονίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Αειφορίας της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Extremadura και κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου διαχείρισης των αστικών Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του Κιρκινεζιού, υιοθετώντας αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση ή την εξάλειψη των κύριων απειλών που αντιμετωπίζει, καθώς αυτό το μικρό και μεταναστευτικό γεράκι απαντά σήμερα σε 19 αστικές ΖΕΠ στην περιοχή της Extremadura στην Ιταλία. 

 

 

2 Ιουλίου 2021

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of