Το φυλλάδιο και οι κάρτες του Προγράμματος LIFE Falkon είναι πλέον διαθέσιμα!

Το ενημερωτικό φυλλάδιο και οι κάρτες του Προγράμματος LIFE FALKON είναι πλέον διαθέσιμα και στην αγγλική γλώσσα!

Στο φυλλάδιο θα βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τις δράσεις του Προγράμματος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το είδος-στόχο του, το Κιρκινέζι.

Στις κάρτες μπορείτε να βρείτε όλους του λογαριασμούς του Προγράμματος στα Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook και Twitter) και στο διαδίκτυο, για να μας ακολουθήσετε και να υποστηρίξετε τις δράσεις μας για την προστασία των Κιρκινεζιών!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ενότητα «Υλικά» στο www.lifefalkon.eu!

30 Ιουνίου 2021

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of