Τοποθέτηση τεχνητών φωλιών στην Κοιλάδα του Πάδου

Η Ομάδα του Προγράμματος LIFE FALKON ολοκλήρωσε την τοποθέτηση 200 τεχνητών φωλιών Κιρκινεζιού στις περιοχές Mantova και  Comacchio, στην Κοιλάδα του Πάδου, η οποία αποτελεί μια από τις περιοχές του Προγράμματος στην Ιταλία.

Από τον συνολικό αριθμό τεχνητών φωλιών, οι μισές από αυτές διανεμήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε 18 κτίρια. Τα συγκεκριμένα κτίρια επιλέχθηκαν καθώς δεν διαθέτουν φυσικές κοιλότητες φωλιάσματος για το είδος, ενώ οι ιδιοκτήτες τους έχουν υπογράψει κατά το παρελθόν συμφωνητικό με το Πρόγραμμα LIFE Falkon. Οι υπόλοιπες φωλιές τοποθετήθηκαν σε 19 πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνεργασία με την εταιρεία Enel-distribuzione.

Όλα τα σημεία, στα οποία τοποθετήθηκαν οι τεχνητές φωλιές είναι κατανεμημένα εντός ή στα όρια των προστασμένων περιοχών του δικτύου Natura2000. Σκοπός είναι η βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ των τοποθεσιών, σε μια περιοχή που θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη βόρεια εξάπλωση του Κιρκινεζιού.

Ο αποικισμός αυτών των φωλιών από το είδος θα συμβάλει στη μείωση των απειλών που προκαλούνται από την καταστροφή των παλιών κτηρίων που κατά το παρελθόν φιλοξενούσαν τις φυσικές φωλιές των Κιρκινεζιών.

24 Νοεμβρίου 2020

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of