Τεχνητές φωλιές για τα Κιρκινέζια στην Κοιλάδα του Πάδου

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το Πρόγραμμα LIFE FALKON διεξήγαγε μια έρευνα πεδίου στην Κοιλάδα του Πάδου με σκοπό την εύρεση και την αξιολόγηση των πιθανών τοποθεσιών, όπου θα εγκατασταθούν οι νέες τεχνητές φωλιές για τα Κιρκινέζια. Συνολικά, σε όλο το εύρος της περιοχής, θα εγκατασταθούν 200 τεχνητές φωλιές, 100 σε πρόσφατα ανακαινισμένα κτίρια και 100 σε πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ομάδα του Προγράμματος επικοινώνησε με περισσότερους από 100 αγρότες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Προγράμματος για να ζητήσει την άμεση συμμετοχή τους στη δράση, τοποθετώντας τεχνητές φωλιές στα κτίρια τους. Οι αγρότες θα πρέπει να υπογράψουν ένα συμφωνητικό, στο οποία θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και τη δέσμευση τους να διατηρήσουν τις φωλιές για τουλάχιστον 20 χρόνια.

Οι μισές φωλιές θα κατασκευαστούν από την ισπανική εταιρεία DEMA, ενώ την κατασκευή των υπόλοιπων φωλιών την έχει αναλάβει ένα τοπικό ξυλουργείο στην πόλη Mirandola, της Ιταλίας, το οποίο θα βασιστεί στο σχέδιο που ανέπτυξε η ομάδα του Προγράμματος με τη βοήθεια της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας, του Ορνιθολογικού σταθμού της Μόντενα – SOM (Stazione Ornitologica Modenese) και του ιταλικού κέντρου Cisniar (Centro Italiano Studi Nidi Artificiali).

 

 

 

13 Ιανουαρίου 2020

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of