Το LIFE FALKON συνάντησε την DEMA PRIMILLA!

Στις 5 Μαΐου, το Πρόγραμμα LIFE FALKON διοργάνωσε μια διαδικτυακή συνάντηση, με τη συμμετοχή της Ισπανικής Οργάνωσης DEMA PRIMILLA. Η συγκεκριμένη Οργάνωση είναι μια ΜΚΟ που εργάζεται τα τελευταία 30 χρόνια για τη μελέτη και την προστασία του Κιρκινεζιού, ενώ έχει κατασκευάσει μέρος των τεχνητών φωλιών που έχουν εγκατασταθεί από την Ομάδα του Προγράμματος τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα.

Η τηλεδιάσκεψη ξεκίνησε με την παρουσίαση από τον Συντονιστή του Προγράμματος, Michelangelo Morganti (CNR-IRSA), των στόχων του Προγράμματος LIFE FALKON, τις τρέχουσες δράσεις και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της DEMA PRIMILLA, Pepe Antolìn, παρουσίασε τη συναρπαστική ιστορία της Οργάνωσης και μας έδειξε πώς μια ενθουσιώδης ομάδα εθελοντών συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της φύσης εδώ και δεκαετίες!

Η συνάντηση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για την Ομάδα του Προγράμματος, καθώς οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τη DEMA PRIMILLA για τις βέλτιστες πρακτικές για τη διατήρηση και την αύξηση του πληθυσμού των Κιρκινεζιών σε ελεγχόμενες συνθήκες και, πάνω απ’ όλα, πώς διατηρούνται οι πύργοι φωλεοποίησης.

Επιπλέον, καθώς η Ομάδα του Προγράμματος θα μεταφέρει εντός του 2021 μερικούς νεοσσούς από τη περιοχή της Matera, (η οποία φιλοξενεί την μεγαλύτερη αποικία Κιρκινεζιών στην Ιταλία και πιθανώς στην Ευρώπη) προς τις περιοχές του Προγράμματος που βρίσκονται στην Κοιλάδα του Πάδου, ο Pepe Antolìn (DEMA) παρείχε μερικές σημαντικές προτάσεις και συστάσεις για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της δράσης.

H Ομάδα του Προγράμματος LIFE FALKON ευχαριστεί θερμά την DEMA γι’ αυτή τη σημαντική και επιμορφωτική συνάντηση!

 

 

 

 

6 Μαΐου 2021

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of