Το Πρόγραμμα LIFE FALKON στο 3ο σεμινάριο του Δικτύου Natura 2000!

Την περίοδο 4-7 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στην Ιταλία το τρίτο σεμινάριο του Δικτύου Natura 2000 για την περιοχή της Μεσογείου.

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος της Βιογεωγραφικής Διαδικασίας του δικτύου Natura 2000, που ξεκίνησε το 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στοχεύει στην προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, δικτύωσης και συνεργασίας σε θέματα που σχετίζονται με το δίκτυο Natura 2000 σε βιογεωγραφικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο στοχεύει στον εντοπισμό, την ιεράρχηση και την ανάπτυξη διασυνοριακών δράσεων συνεργασίας για την προστασία ειδών και οικοτόπων.

Στο πλαίσιο αυτού του σεμιναρίου, διοργανώθηκε στις 6 Μαΐου μια εικονική «αγορά γνώσης», όπου συμμετείχαν όλα τα Προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στην περιοχή της Μεσογείου.

Το Πρόγραμμα LIFE FALKON προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη διαδικτυακή συζήτηση και ο Συντονιστής του Προγράμματος LIFE FALKON, Michelangelo Morganti, παρουσίασε όλες τις πτυχές του Προγράμματος, από τους στόχους του μέχρι τα τελευταία επιτεύγματα και ευρήματα.

Η «αγορά γνώσεων» παρείχε ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για ανταλλαγή εμπειριών, δικτύωση με άλλες οργανώσεις και συζήτηση για τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, το Πρόγραμμα LIFE FALKON είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με άλλα Προγράμματα LIFE (LIFE STEPPE FARMING, LIFE OLIVARES VIVOS, LIFE OREKA MENDIAN και LIFE LAGOON REFRESH), με τα οποία μοιραζόμαστε κοινά ενδιαφέροντα και στόχους.

 

13 Μαΐου 2021

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of