Κατασκευή πύργων φωλεοποίησης στην κοιλάδα του Πάδου

Η ομάδα του Προγράμματος LIFE FALKON, υπό τον συντονισμό του Ιδρύματος ISPRA, πραγματοποίησε μια τριήμερη επίσκεψη στην κοιλάδα του Πάδου για την εγκατάσταση πύργων φωλεοποίησης.

Οι τρεις πύργοι, οι οποίοι κατασκευάστηκαν στη διάρκεια του χειμώνα (άλλοι δύο είναι ακόμη υπό κατασκευή) διαθέτουν 22 κοιλότητες φωλιάσματος ο καθένας. Εγκατεστημένοι σε στρατηγικά σημεία, κοντά σε παλιά, ερειπωμένα κτίρια που φιλοξενούσαν κατά το παρελθόν Κιρκινέζια, αυτοί οι πύργοι θα αποτελέσουν  ασφαλείς και μακράς διάρκειας θέσεις φωλιάσματος για τα Κιρκινέζια της κοιλάδας του Πάδου, του βορειότερου πληθυσμού του είδους στην Ευρώπη.

Σίγουρα, στα γεράκια αρέσουν οι πύργοι μας!

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι Τυτώ και τα Κιρκινέζια χρησιμοποίησαν τις κοιλότητες για να κουρνιάσουν, ενώ κάποιες Κουκουβάγιες επισκέφθηκαν ακόμη και μερικές από τις φωλιές. Στην Ισπανία, τέτοιου είδους πύργοι αποδείχθηκαν πολύ σημαντικοί για τη διατήρηση των Κιρκινεζιών στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Είμαστε βέβαιοι ότι, από το 2021, αυτό θα αρχίσει να ισχύει και για τους βόρειους φίλους τους.

28 Φεβρουαρίου 2021

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of