Πύργοι φωλεοποίησης για το Κιρκινέζι στην Κοιλάδα του Πάδου

Το Πρόγραμμα LIFE FALKON, εκτός από τις τεχνητές φωλιές εστιάζει και στην κατασκευή πύργων φωλεοποίησης με σκοπό την ανάκαμψη και την επέκταση του βόρειου πληθυσμού του Κιρκινεζιού. Στην Iberia της Ισπανίας, τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν τοποθετηθεί δεκάδες πύργοι φωλεοποίησης (στα ισπανικά «primillares» από την ισπανική ονομασία του Κιρκινεζιού, Cernícalo primilla), οι οποίοι έχει αποδειχθεί ότι συνέβαλαν στην ανάκαμψη του τοπικού πληθυσμού. Πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβεί και στην Κοιλάδα του Πάδου χάρη στους πύργους φωλεοποίησης του Προγράμματος LIFE FALKON! Ο εξωτερικός σχεδιασμός των πύργων έχει βασιστεί στην τοπική αρχιτεκτονική, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει και όλες τις ανάγκες του είδους. Εσωτερικά, κάθε πύργος διαθέτει 22 κοιλότητες φωλιάσματος, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα τοποθέτησης καμερών παρακολούθησης για ερευνητικούς σκοπούς και επιτήρηση. Για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια ύπαρξη τους, οι πύργοι θα παραμείνουν ιδιοκτησία τοπικών ιδιοκτητών γης ή οργανισμών που έχουν υπογράψει συμφωνητικό με το Πρόγραμμα LIFE FALKON, το οποίο διασφαλίζει τη συντήρηση του κτιρίου για τουλάχιστον 20 χρόνια.

Επίσης κάθε πύργος θα είναι αφιερωμένος σε ανθρώπους της περιοχής, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την ορνιθολογική έρευνα.

 

20 Δεκεμβρίου 2019

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of