Συνάντηση με τους δήμους και τους ιδιοκτήτες γης σχετικά με την κατασκευή πύργων φωλεοποίησης

Στις 14 Φεβρουαρίου, εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνο (UMIL) και την ISPRA συναντήθηκαν με τους υπεύθυνους των τεχνικών γραφείων του Δήμου Mirandola στην επαρχία Emilia-Romagna και του Poggio Rusco στην Lombardia (και τα δύο βρίσκονται στην περιοχή του Προγράμματος LIFE FALKON). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το σχέδιο των πύργων φωλεοποίησης, ενώ συζητήθηκαν οι βέλτιστες τεχνικές λύσεις και οι πιθανές τοποθεσίες για την κατασκευή τους.

Ο Δήμαρχος της Mirandola, ο οποίος παρακολούθησε τη συνάντηση μαζί με τους τεχνικούς του Δήμου, έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό για το Πρόγραμμα LIFE FALKON και διαβεβαίωσε την Ομάδα ότι θα συνεχίζει να υποστηρίζει και μελλοντικά τις δράσεις του Προγράμματος. Την ίδια αντίδραση είχε και ο Δήμαρχος του Poggio Rusco. Οι τεχνικοί και των δύο Δήμων, παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες στην Ομάδα, ενώ πρότειναν μια τοποθεσία για την κατασκευή του πύργου φωλιάσματος εντός της περιοχής Natura2000 (IT4040014 – Valli Mirandolesi). Μετά τη συνάντηση, η ομάδα του ISPRA μαζί με έναν τεχνικό του Δήμου της Mirandola πραγματοποίησε σχετική έρευνα στην περιοχή.

14 Φεβρουαρίου 2019

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of