Το LIFE FALKON στην ετήσια συνάντηση του Συλλόγου Ορνιθολόγων της Emilia Romagna στην Ιταλία

Στις 11 Σεπτεμβρίου, το Πρόγραμμα LIFE FALKON συμμετείχε στην ετήσια συνέλευση του Συλλόγου Ορνιθολόγων της Emilia Romagna (AsOER) που πραγματοποιήθηκε στη Mirandola, Ιταλία. Το Πρόγραμμα LIFE Falkon ήταν επίτιμος καλεσμένος της συνέλευσης, όπου υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας για τη διαχείριση και διατήρηση του πύργου φωλεοποίησης Κιρκινεζιών στην περιοχή «Trava» του Portomaggiore (Ferrara) για τα επόμενα 20 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Michelangelo Morganti, Επικεφαλής του Προγράμματος από το CNR-IRSA, παρουσίασε τους γενικούς στόχους του Προγράμματος και τόνισε τη σημασία της προστασίας των Κιρκινεζιών για τα αγροτικά οικοσυστήματα της κοιλάδας του Πάδου.

Επίσης, ο AsOER παρέλαβε και επίσημα τα κλειδιά του πύργου φωλεοποίησης που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του LIFE FALKON στο Portomaggiore (Ferrara), καθώς έχει αναλάβει τη διαχείριση και συντήρηση του πύργου για τα επόμενα 20 χρόνια. Εκτός από τα κλειδιά, ο AsOER παρέλαβε και μια ενημερωτική πινακίδα, η οποία αναφέρει τους στόχους του Προγράμματος και τη λειτουργεία του πύργου.

11 Σεπτεμβρίου 2021

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of