Το LIFE Falkon ως Πρόγραμμα του μήνα!

Από το 2017, το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης της Ιταλίας έχει επιλέξει να αναδεικνύει όλα τα ιταλικά Προγράμματα LIFE που υλοποιήθηκαν κατά την περιόδο 2014-2020, αφιερώνοντας μια ενότητα στον ιστότοπο του Υπουργείου. Η ενότητα φέρει τον τίτλο «Πρόγραμμα του Μήνα» και στοχεύει στη βαθύτερη γνώση των Προγραμμάτων LIFE για την περίοδο 2014-2020 και στην προώθηση των αποτελεσμάτων καθώς και των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του κάθε Προγράμματος.

Δεδομένου ότι κάθε μήνας είναι αφιερωμένος σε ένα Πρόγραμμα, ένα ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται στην ειδική ενότητα στον ιστότοπο του Υπουργείου, με τεχνικές πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των δράσεων του εκάστοτε Προγράμματος.

Ο Μάρτιος του 2021 ήταν αφιερωμένος στο Πρόγραμμα LIFE Falkon!

Επισκεφθείτε τη σελίδα του Υπουργείου για να διαβάσετε το άρθρο και το ενημερωτικό δελτίο που είναι αφιερωμένα στο Πρόγραμμα LIFE Falkon. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους στόχους του Προγράμματος, καθώς και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από το 2018 έως σήμερα.

Καλή ανάγνωση!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@lifefalkon.eu

30 Μαρτίου 2021

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of