Μεταξύ αρχιτεκτονικής και βιοποικιλότητας: Η προστασία του Κιρκινεζιού και άλλων ειδών, μέσω κτιριακών παρεμβάσεων

Στο πλαίσιο του LIFE FALKON δύο συναντήσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 24 Φεβρουαρίου. Η πρώτη στις εγκαταστάσεις του  ISPRA που βρίσκονται στο Ozzano dell’Emilia της Μπολόνια και η επόμενη στην κοινότητα του Poggio Rusco στη Μάντουα. Θέμα τους ήταν η σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής και προστασίας της βιοποικιλότητας και το κοινό αποτελούσαν αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και υπάλληλοι των πολεοδομικών αρχών από πολλές περιοχές της βόρειας Ιταλίας. Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές παρεμβάσεων σε κτιριακές υποδομές με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας και ειδικότερα, βέβαια, του Κιρκινεζιού.

Οι δράσεις του LIFE FALKON παρουσιάστηκαν από τον Michelangelo Morganti, Συντονιστή του Προγράμματος με έδρα στο Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών της Ιταλίας CNR-IRSA και τον Andrea Riccardo Pirovano, Πρόεδρο του Natura Onlus, σύμβουλο του CNR-IRSA και ειδικό στην αστική βιοποικιλότητα. Αναδείχθηκε η σημασία των κτιριακών παρεμβάσεων ως η καλύτερη μέθοδος μείωσης της κύριας απειλής για το Κιρκινέζι στους οικισμούς, που δεν είναι άλλη από την έλλειψη χώρων φωλιάσματος. Μια έλλειψη που προκαλείται κατά κύριο λόγο από την κατεδάφιση των παλιών κτισμάτων, την ανακατασκευή των στεγών και το κλείσιμο των οπών και κοιλωμάτων στα κτίρια τα οποία χρησιμοποίει το είδος για να γεννήσει τα αβγά του. 

Στους συμμετέχοντες έγινε παρουσίαση διαφόρων τύπων τεχνητών φωλιών για Κιρκινέζια οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος LIFE FALKON

Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν οι καλεσμένοι ομιλητές. Ο Antonio Gelati από τον Ορνιθολογικό Σταθμό της Μόντενα ( Stazione Ornitologica Modenese, S.O.M) παρουσίασε στο κοινό την έκδοση «Designing in Respect of Biodiversity Protection – Recommendations and Guidelines for the Renovation and Construction of Historic and Modern Buildings» η οποία αποτελεί προϊόν της συνεργασίας των φορέων CISNIAR-SOM και Monumenti Vivi. Ο Francesco Mezzatesta, πρώην Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης LIPU (BirdLife Ιταλίας) και εκπρόσωπος της οργάνωσης Natour-Biowatching, παρουσίασε τα προγράμματα για την προστασία των χελιδονιών στη Δημοτική Ενότητα της Pegognaga (MN) και στο νησί Elba.

Τέλος, ο Pepe Antolín από την ισπανική περιβαλλοντική οργάνωση DEMA Primilia παρουσίασε τα 30 χρόνια δράσης της οργάνωσης για την προστασία του Κιρκινεζιού στην Ισπανία. Ο Ρ. Antolín περιέγραψε ακόμη τη λειτουργία του κέντρου αναπαραγωγής μέσω του οποίου έχει γίνει δυνατή η τροφοδότηση προγραμμάτων επανεισαγωγής Κιρκινεζιών σε Ισπανία και Βουλγαρία αλλά και την παραγωγή τεχνητών φωλιών που χρησιμοποιούνται από πολλά προγράμματα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του LIFE FALKON. 

Η ομάδα του LIFE Falkon θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα το ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) το οποίο αποτελεί το ανώτερο ινστιτούτο του ιταλικού κράτους για την έρευνα και προστασία του περιβάλλοντος,  τον Δήμο του Poggio Rusco, τον Δήμο του Mirandola, τις συλλογικές δομές των Αρχιτεκτόνων και των Μηχανικών οι οποίες συμμετείχαν στις συναντήσεις και υποστήριξαν τις δράσεις του Προγράμματος και βέβαια την οργάνωση DEMA Primilla για τη συνεργασία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Φεβρουαρίου 2023

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of