Νέες αποικίες Κιρκινεζιού ανακαλύφθηκαν στην Κοιλάδα του Πάδου (Ιταλία)

Κατά τη διάρκεια της ευρύτερης έρευνας στην Κοιλάδα του Πάδου (Ιταλία), η ομάδα του Προγράμματος LIFE FALKON με τη βοήθεια εθελοντών, εξέτασε περισσότερα από 250 αγροτικά κτίρια της περιοχής και εντόπισε τουλάχιστον 6 νέες αποικίες Κιρκινεζιών! Όλες οι αποικίες που ανακαλύφθηκαν αποτελούνταν από 2-5 ζευγάρια, και σε όλες τις περιπτώσεις τα πουλιά βρέθηκαν να φωλιάζουν σε εγκαταλελειμμένα κτήρια, τα οποία ενδέχεται σύντομα να κατεδαφιστούν. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν πως ο τοπικός πληθυσμός είχε υποεκτιμηθεί αλλά εξακολουθεί να παραμένει μικρός, με αποτέλεσμα οι δράσεις προστασίας του Προγράμματος LIFE FALKON να παραμένουν αναγκαίες.

21 Μαΐου 2019

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of