Το Πρόγραμμα LIFE FALKON στη συνάντηση της SOM

Η δεύτερη συνάντηση του επιστημονικού συνεδρίου της SOM (Ορνιθολογικός Σταθμός της Μοδένα) που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη, ήταν αφιερωμένη στο Πρόγραμμα LIFE FALKON. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάσαμε εκτενώς τη βιολογία, τη δημογραφική κατάσταση και τις απειλές που αντιμετωπίζει το Κιρκινέζι, ενώ στη συνέχεια  αναλύσαμε τους στόχους του Προγράμματος LIFE FALKON, έχοντας την ευκαιρία να συζητήσουμε άμεσα με τους κατοίκους της περιοχής που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της φύσης και τους εθελοντές του SOM. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τους τοπικούς αγρότες, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις δράσεις μας και για μελλοντικές επαφές και συνεργασίες.

24 Μαρτίου 2019

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of