Πρώτη επίσκεψη της ομάδας παρακολούθησης EASME στο Πρόγραμμα LIFE FALKON

Στις 12 Φεβρουαρίου του 2019, έλαβε χώρα στην Ρώμη, ή πρώτη επίσκεψη παρακολούθησης του Προγράμματος LIFE FALKON από την ομάδα παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EASME), με πολύ θετικά αποτελέσματα στην αξιολόγηση των δράσεων του Προγράμματος.

Ιδιαιτέρως εκτιμήθηκαν από την ομάδα παρακολούθησης, οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές του Προγράμματος (πρώτες έρευνες και αναλύσεις GIS), οι οποίες έχουν ήδη καταδείξει κατάλληλες τοποθεσίες για την υλοποίηση των δράσεων διατήρησης του Προγράμματος. Θετικά σχόλια ακόμη απέσπασε και η έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος της διατήρησης του ιστορικού κτιρίου στο οποίο φωλιάζει ο πληθυσμός Κιρκινεζιών της πόλης Baricella, στην επαρχία της Μπολόνια.

12 Απριλίου 2019

Beneficiary coordinator

Partners

With the contribution of